Acrebond a.s.

Pro investory

Připravili jsme pro Vás přehledně zpracované informace.

Unijní prospekt 02

Stáhnout

Unijní prospekt 01

Stáhnout

Rozhodnutí NPM 2022

Stáhnout

Rozhodnutí NPM

Stáhnout

Business plán 2021-2026

Stáhnout

Zpráva nezávislého auditora, 31.10.2021

Stáhnout

Zpráva nezávislého auditora, 31.12.2020

Stáhnout

Zpráva nezávislého auditora, 24.4.2020

Stáhnout

Vzor dluhopisu Acrebond

Stáhnout

Výroční zpráva

Dokument není v tuto chvíli dostupný

Schválení prospektu ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Potenciálním investorům doporučujeme přečíst si prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.