Acrebond a.s.
Zpět do seznamu článků

Jaké jsou výhody a rizika investice do dluhopisů?

3.2.2021

Dluhopis je jednoduchým cenným papírem, který představuje závazek vydavatele k pravidelné výplatě výnosů (kupónů) a následné úhradě celé dlužné částky ke dni splatnosti. Díky svým transparentním podmínkám patří dluhopisy mezi nejoblíbenější nástroje ke zhodnocení prostředků mezi velkými i drobnými investory. Jsou tak základním stavebním kamenem každého investičního portfolia

Jednou z největších výhod investice do dluhopisů je snadná předvídatelnost vývoje v čase. Zatímco v případě akcií dokáže cenový vývoj překvapit i zkušené burzovní matadory, při nákupu konkrétního dluhopisu investor přesně ví, co může v budoucnu očekávat. Právě díky pravidelnosti poskytovaných výnosů tak dluhopisy patří mezi nejčastěji využívané nástroje pro zhodnocení finančních prostředků.

Stabilní nátura dluhopisů však neznamená, že by se mělo jednat o výnosově neatraktivní investici. Zatímco běžné a spořící účty aktuálně poskytují úroky blížící se nule, kvalitní korporátní dluhopisy dokážou přinést zhodnocení výrazně porážející inflaci. Jejich výnosy se nejčastěji pohybují mezi 5-7 % ročně, což jsou hodnoty blížící se dlouhodobé výkonnosti akciových trhů.

Přímý nákup dluhopisů je navíc osvobozen od jakýchkoliv poplatků. Na rozdíl od podílových fondů investor neplatí odměnu zprostředkovatelům a správcovské společnosti. Dluhopisy zároveň oproti akciím nevyžadují pravidelné sledování průběhu investice. Daň z vyplácených kupónů pak za investora z řad fyzických osob odvádí přímo emitent. Jedná se tedy o jednu z možností vybudování pasivního příjmu.

Investice do dluhopisů jsou cestou k dosažení pasivního příjmu

Investice do dluhopisů jsou cestou k dosažení pasivního příjmu

I s dluhopisy je pochopitelně spojeno určité riziko. Tím největším je možná ztráta investované částky v případě selhání emitenta (vydavatele dluhopisu). Pravděpodobnost příchodu tohoto nepříznivého scénáře však lze díky důslednému výběru kvalitního cenného papíru snížit na minimum. Investoři by se měli zejména ptát na otázku, proč jsou dluhopisy vydávány a jakým způsobem budou peníze získané jejich prodejem využity.

Obecně se za bezpečné považují korporátní dluhopisy využité na nákupy nemovitostí. Hodnota bytů, domů či pozemků totiž dlouhodobě roste, kromě toho navíc dokážou reality poskytovat zajímavé příjmy z pronájmu. I v případě neúspěchu investičního záměru emitenta je zpravidla možné nemovitosti prodat za tržní cenu a uspokojit tak závazky vůči investorům.

Důležité je zmínit, že při výplatě plnění mají dluhopisoví věřitelé přednost před akcionáři dané společnosti. Vyplatí se tak zaměření na dluhopisy, za nimiž stojí reálný majetek. Naopak za rizikovější lze považovat emise vydané za účelem rozšiřování výrobního závodu či financování projektů založených na zelené louce. V takovém případě investoři skutečně v černém scénáři nemusejí získat zpět vložené prostředky.

Rozhodně se tak vyplatí investice do dluhopisů nepodceňovat a věnovat výběru správného cenného papíru určitý čas. Klíčové informace dokáže poskytnout prospekt dluhopisu schválený Českou národní bankou. Ten si nechávají vypracovávat důvěryhodné společnosti pro větší objemy vydávaných cenných papírů. Menším emisím bez prospektu by se pak měli méně zkušení investoři raději vyhýbat.

Zpět do seznamu článků